UK & irština
Angličtina
Holandsko
Holandština
Itálie
Italština
Švédsko
Švédština
Španělsko
Španělština
Německo
Němčina
fr_BE, nl_BE
Portugalsko
Portugalština
Maďarsko
Maďarština
France
French
Dánsko
Dánština
Česká republika / Slovensko
Čeština
Rakousko
Němčina
Romania
Romanian
Bulgaria
Bulgarian
Serbia
Serbian
Bosnia Herzegovina
Serbian
Montenegro
Serbian
Pro Formula

Brožura pro bezpečné hotely, restaurace a domovy s pečovatelskou službou

Vaši zaměstnanci a zákazníci mohou být vystaveni viru SARS-CoV-2 (koronavirus) a je třeba zajistit bezpečný pobyt pro vaše hosty a bezpečné pracovní prostředí pro vaše zaměstnance. Pokud nesnížíte příslušná rizika, může dojít ke ztrátě podnikání, ohrožení hodnoty vaší značky, snížení pracovního výkonu a dokonce ztrátě životů. Čištění a hygiena jsou základními stavebními kameny pro prevenci a kontrolu šíření infekcí. Ve všech oblastech, kde provádíte čištění a dezinfekci, dbejte na standardní provozní postupy a používejte pouze doporučené produkty. Věnujte zvláštní pozornost hygieně rukou a často používaným tvrdým povrchům, aby se zabránilo křížové kontaminaci.